Hyvää Ystävänpäivää!

Jyrki Alanko

Vaikka erilaiset merkkipäivät, kuten äitien- tai isäinpäivä, ovat vahvasti markkina-talouden pelinappuloina, ovat ne kuitenkin tärkeitä päiviä, jolloin erityisesti havahdumme huomioimaan merkkipäivän sankareita. Helmikuussa, keskellä sydäntalvea, on aika muistaa ystävää.


Ystävä ja ystävyys ovat ihmisen elämän kannalta äärimmäisen tärkeitä asioita. Meidät on luotu suhteeseen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Jumala loi meidät kuvakseen ja kaltaisekseen. Myös Jumalan kolmiyhteydessä on kyse suhteesta. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kiinteässä suhteessa ja vuorovaikutuksessa keskenään. Jopa niin kiinteässä, että kolminaisuusopin mukaan on vain yksi Jumala, joka ilmenee kolmen persoonan kautta. Tästä ikuisesta kolmiyhteydestä kumpuaa rakkaus ja
keskinäinen yhteys.

Korona-aika on haastanut meitä ystävyyssuhteiden ylläpitämisessä. Kaipaamme toistemme tapaamisia ja yhteisiä hetkiä. Puhelimet ja nettiyhteydet eivät kykene korvaamaan aitoa kohtaamista ja siitä saatavaa iloa. Tärkein ystävyyssuhde on suhde Jumalaan, mutta tämä ei korvaa inhimillistä tarvetta ihmissuhteissa koettuun ystävyyteen. Ystävyys tarvitsee kanssakäymistä, vuorovaikutusta ja suhteen hoitamista. Meidän tulee huolehtia ystävyyssuhteista myös rajoitusten keskellä. Lisäksi voimme solmia uusia ystävyyssuhteita.

Rukoillaan, että koronarokotteet toisivat helpotuksen rajoitteista ja saisimme jälleen kokoontua yhteen. Toimitaan viisaasti ja vastuullisesti tartuntojen ehkäisemisessä. Rukoillaan toistemme puolesta ja pidetään yhteyttä mahdollisuuksiemme mukaan.

Oikein hyvää ystävänpäivää sinulle rakas ystäväni!