Minkä arvoinen minä olen ?

Marko Hassinen

Miten minun ihmisarvoni määritellään? Onko se sidoksissa siihen, kuinka hyvin olen elämässäni maallisilla mittapuilla onnistunut? Onko arvoni määriteltävissä sen mukaan, kuinka pitkälle olen kouluttautunut, tai kuinka hyvän ammatin olen saanut?

Ei, se ei ole kiinni siitä, eikä myöskään tienaamieni eurojen määrästä. Ei siitä millaisella autolla ajan, tai kuinka vaikutusvaltaisia ihmisiä tunnen. Ei se ole myöskään riippuvainen siitä, minkälaisen aseman olen saanut seurakunnassa.

Jumala määritti ihmisarvon luomistyönsä yhteydessä, kun Hän päätti tehdä ihmisestä kuvansa kaltaisen. Meissä kaikissa on siis jotain Jumalallista itsessämme. Jotain luovuttamatonta, jota ei voida meistä pois pyyhkiä. Ei edes silloinkaan, kun epäonnistumme elämässämme. Olemme ainutkertaisia ja korvaamattomia.

Asian tai esineen arvo on yhtä paljon, kuin siitä ollaan valmiita maksamaan. Jumala oli valmis maksamaan ihmisistä Poikansa hengen verran, eli kalleimman hinnan, mitä maksaa voidaan. Ja tämän Hän oli valmis maksamaan langenneista, syntisistä ihmisistä. Koska Jumala on maksanut tämän kalliin hinnan meistä jokaisesta, tulee meidän suhtautua toisiin ihmisiin heidän arvonsa mukaan.

Jeesus muotoili tämän asian niin, että meidän tulee rakastaa lähimmäistä kuten itseämme. Se tarkoittaa arkisesti sitä, että kunnioitamme toisiamme silloinkin, kun olemme lähtökohdiltamme erilaisia. Olimmepa sitten sairaita tai heikkolahjaisia. Meidän tulee kunnioittaa toistemme ihmisarvoa silloinkin, kun olemme eri mieltä asioista. Jotain niin kallisarvoista on meidän jokaisen sisimpään asetettu.

Siunausta kallisarvoiseen elämääsi!