Ylistäkäämme Jumalaa palvelutehtävien kautta

Voitto Mäkinen

Elämämme täällä alhaalla on aina enemmän tai vähemmän vajavaista. Paavali kuitenkin kehottaa meitä elämään Jumalan kirkkauden kiitokseksi (Ef. 1:12). Kyseinen raamatunpaikka
sisältää kutsun pyhään elämään. Me kaikki, jotka olemme olleet seurakunnissa pitkään, voimme kuitenkin todistaa seurakuntaelämän vajavaisuuksista. Omassa vaelluksessakin olisi ollut parantamista.

Jumalan ylistämistä on palvella niissä tehtävissä, joihin Jumala on kutsunut

Pietari kirjoittaa, että rakkaus peittää syntien paljouden (1. Piet. 4:8). Jumala haluaa meidän rakastavan hänen omiaan ja hänen työtään.

Uskon, että yhdenlaista Jumalan ylistämistä on tehdä juuri ne tehtävät, mihin Jumala on meidät kutsunut. Jumala ei kutsu kaikkia kaikkiin tehtäviin. On valtava etuoikeus ja armoa tehdä juuri ne tehtävät, mihin Herra on meidät kutsunut. Useimmiten ne tehtävät tehdään seurakuntayhteydessä. Harvat on kutsuttu lähetyssaarnaajiksi ulkomaille. Useimmat on kutsuttu palvelemaan kotiseurakunnassa. Palvelemista on jo se, että on mukana seurakunnan rukousyhteydessä.

Sitoutumisen merkitys

Nykyaikana valitettavasti on paljon sellaista henkeä, joka ei halua sitoutua mihinkään yhteen paikkaan. Monet kokevat kiusallisena olla minkäänlaisen yhteisön rakenteissa.

Individualismi on yleinen trendi maailmassa. Valitettavasti se on tullut hengelliseen kenttäänkin. Oman minän tahto on siinä keskeistä. Individualistinen maailmankuva on yksilökeskeinen ja itsekäs. Kyse on hyvin epäraamatullisesta maailmankuvasta.

Uskollisesti Pyhän Hengen johdatuksessa

Oleellista on tehdä asioita Pyhän Hengen johdossa. Raamatullista on kuitenkin sovittaa itsensä seurakunnan rakenteisiinkin. Hattulan Kotikirkossa on paljon jäseniä,
jotka ovat sisäistäneet palvelemisen tärkeyden. Uskolliset palvelijat seurakuntatyössä ovat kultaakin kalliimpia. Ihaninta palvelemisessa on, että siinä voi olla vaikuttamassa äärimmäisen kallisarvoisiin asioihin. Kysymys on iankaikkisuu-desta ja ihmisten pelastumisesta. Jumala toimii aina seurakun-tansa kautta. Olemalla kuuliaisesti omalla palvelupaikalla olemme Jumalan työtovereina maailman tärkeimmässä tehtävässä. Uskollinen

sisar tai veli palvelupaikallaan on kuin luottopelaaja jääkiekkojoukkueessa. Hän löytyy aina pelipaikaltaan. Häneen voi luottaa ja hän on uskomattoman kallisarvoinen pastorinkin näkökulmasta. Näitä ” luottopuolustajia” tarvitaan vielä paljon lisää Jumalan valtakunnan rakentamiseen.
Samalla myös Herra tulee ylistetyksi!