Emme katso näkyväisiä vaan näkymättömia

Voitto Mäkinen

Paavali jatkaa vielä: Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia (2.Kor 4:18). Hengellisessä maailmassa on usein niin, että se mikä ei näy on merkityksellisempää kuin se mikä näkyy.

Otan esimerkin
menestyneestä hengellisestä työstä. Charles Finney
(1792–1875) oli suuri amerikkalainen herätyspuhuja, joka johdatti aikanaan massoja Jeesuksen luokse. Hän oli suurella Pyhän Hengen voimalla varustettu julistaja. Kuitenkin Finneyn menestyksen salaisuus olivat omistautuneet rukousjoukot. Nämä joukot eivät näkyneet puhujalavalla, vaan olivat kokoontuneena rukoukseen samaan aikaan, kun Charles Finney saarnasi. Silloin tapahtui valtavia läpimurtoja ja suuret määrät ihmisiä pelastui.

Tämän lehden julkaisun aikaan olen ollut juuri puoli vuotta Hattulan Kotikirkon pastorina. Näiden kuukausien aikana olen saanut tutustua suurimpaan osaan Kotikirkon jäsenistöä. Olen myös päässyt tutustumaan seurakuntamme vanhimpaan jäsenistöön. Nämä ystävät ovat tulleet uskoon ja eläneet jo helluntaiherätyksen voiman aikoina. Olen kokenut, että monet heistä ovat edelleen hyvin vahvasti rukouksen ihmisiä.

Laivassa köli on ulospäin näkymätön, mutta se on osa, joka käytännössä pitää laivan pystyssä. Samalla tavalla koen, että Kotikirkon vanhimmilla ikäluokilla on paljon vielä vaikutusta siihen mitä nyt tapahtuu. Monet näistä ystävistä eivät pääse enää tulemaan kokouksiin, mutta heidän rukouksensa ja hengellisyytensä vaikuttavat vielä tämän päivän tilanteisiin. Hattulan Kotikirkon hengellinen köli on juuri näissä vanhimmissa ikäluokissa. Nämä ikäluokat ovat rakkaudella rakentaneet niin fyysistä Kotikirkon rakennusta kuin hengellistä työtäkin Hattulan alueella. Jo melko alkuvaiheessa koin hengessäni, että tämä hengellinen köli vaikuttaa voimakkaasti myös omaan palvelutehtävääni. Olen kiitollinen sen olemassaolosta. Toki kaikissa Kotikirkon ikäluokissa on myös ahkeria seurakuntamme rakentajia.

Janakkala, missä aiemmin tein hengellistä työtä, on teollisuuspaikkakunta.Hattula on varuskuntapaikkakunta ja sillä on erityisen vahvat helluntailaiset perinteet.

Katinalan ja Lehijärven raamattuopistojen vaikutuksenkin vielä kokee. Molemmissa paikoissa on vuosikymmenten aikana tehty äärimmäisen paljon hengellistä työtä. Voi vaan kuvitella sitä rukousten määrää, mikä näiltä alueilta on suunnattu Taivaan suuntaan. Niilläkin rukouksilla on vielä oma merkityksensä. Raamattuopistolaiset ovat tehneet Hattulan alueella äärimmäisen paljon aluetyötä. Tässä huomaan eron Janakkalan ja Hattulan välillä. Janakkalassa ei ole näin laajasti tehty aluetyötä.

Toki nyt on se aika, jolloin meidän täytyy anoa Jumalalta läpimurtoja etenkin nuorimpien ikäluokkien pelastumiseksi. Tässä suhteessa emme voi odottaa liian pitkiä aikoja. Minä kuitenkin uskon, että Jumala antaa sen armon meille. Tässä suhteessa rakkaat sisaret ja veljet pyydän, että tehtäisiin vielä yhteistyötä niin kauan kun aikaa vielä on. Tulkoon vielä elonkorjuu Kanta-Hämeen alueelle. Kiitos teille kaikille, jotka olette mukana tässä.