Mahdollisuutemme uudistua

Matti Oikari

Tätä juttua kirjoittaessani aurinko paistaa ja hanki kimaltelee upeasti. Kymmenien vuosien kokemuksella tiedän auringon voiman luonnossa. Luonto uudistuu. Päivä pitenee. Olemme jälleen uuden kesän kynnyksellä. Kohta purot virtaavat ja maa vapautuu lumen ja roudan otteesta.

Luonnon muutosta ajatellessani hiipii mieleeni pohdinta, onko minulla itselläni voimaa uudistua, kuten luomakunnalla. Miettiessäni tämänhetkistä omaa hengellistä elämääni, huomaan itse jämähtäneeni tiettyihin kaavoihin. Suoritan asioita; rukous, raamatunluku, tietyt kokoukset ja niin edelleen. Aika kuluu nopeasti, on paljon asioita ja kiirettä. En kuitenkaan huomaa välttämättä, kuinka vähän annan elämästäni aikaa Jumalalle oikeasti. Annanko Jumalan vaikuttaa elämääni Hänen mahdollisuuksiensa kautta.


Kääntäessäni katseeni Jumalan iankaikkista sanaa kohden huomaan melko nopeasti mahdollisuuksia uudistua. Jumalan sanassa on paljon kohtia, joiden avulla voimme ymmärtää todelliset mahdollisuutemme. Saamme pyytää Jumalalta uskomme vahvistumista ja uudistumista.

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. (Room.12:2)

Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen! (Ps. 37:5)

Hän voi antaa syvän kokemuksen uskoa Hänen lupaustensa kirjaimelliseen luotettavuuteen. Hänessä saamme kokea syvää rauhaa saadessamme heittää kaikki huolemme Hänen päälleen. Voimme kokea syvimpien ja salatuimpienkin ajatustemme puhdistumisen ja uudistua Hänen voimassaan. Saamme ymmärrystä Jumalan tahdosta omassa elämässämme ja asettaa sen ainoaksi oikeaksi tavoiteltavaksi suunnaksi.

Meidän on mahdollista kokea rauhaa Jumalan läheisyydessä, vahvistua Hänen voimassaan.Voimme jopa luovuttaa ja tunnistaa elämämme arimmat pisteet, joissa olemme heikoimmillamme. Näitä voivat olla mm. asiat, joissa päätöksemme eivät ole pitäneet, emme ole kyenneet olemaan nöyriä, kärsivällisiä tai puhtaita. Paha on vienyt voiton meistä. Olemme yhä uudelleen pettyneet ja masentuneet omasta
keskeneräisyydestämme. Herran avulla voimme kuitenkin kokea voittoja aivan kaikissa heikkouksissamme. Ne voitot eivät todellakaan tule meistä, vaan ovat taivaallisia mahdollisuuksia. Ne ovat täysin Herran työtä. Voimme kumartua Hänen jalkojensa juureen yhä syvemmin pyytämään Hänen parempaa tuntemustaan ja rakkauttaan. Kristuksen rakkaus, Jumalan voima, kumoaa heikkoutemme saadessamme vaeltaa joka hetki Jumalan ohjauksessa! Siinä tarjotaan meille valtavaa
mahdollisuutta todelliseen uudistumiseen.

”Me voimme päästä niin
paljon osallisiksi Jumalasta kuin tahdomme. Kristus antaa aarrevaraston avaimen
meidän käteemme ja pyytää meitä ottamaan sieltä kaiken, mitä tarvitsemme. Jos
ihminen päästetään pankin rahaholviin ja sanotaan, että hän on vapaa ottamaan
sieltä mitä vain haluaa, mutta hän tuleekin sieltä ulos kädessään yksi ainoa
viiden sentin kolikko, kenen syy on hänen köyhyytensä? Kenen syytä on se, että
kristityt yleensä käyttävät Jumalan rajattomia siunauksia niin äärettömän
vähän?” (Alexander Mac Larenilta)